این تیزر جهت معرفی کاروانسرای سعدالسلطنه بزرگترین کاروانسرای درونشهری ایران واقع در قزوین ساخته شده است.