این فیلم ها ، نمونه کار های شهرداری منطقه سه ، ساخته شده توسط مجموعه سروش شهر است.

پارک ولایت

 

  • اشتراک