دپارتمان ایده

با توجه به گستردگی محصولات و خدمات امروزه ایده‌های بدیع و خلاقانه است که قلب یک برنامه ارتباطی و تبلیغاتی را تشکیل می دهد .

طرح ایده‌های نو، رابطه مستقیمی با خیال‌پردازی و خلاقیت دارد. ایده یک نوع نوآوری یا سبک جدیدی از نحوه مصرف یا اجرای یک خدمت یا فعالیت می‌باشد که با خود سهولت در انجام کارهای مربوطه را دارد. طرح یک ایده، با توجه به ماهیت ذهنی آن، می‌تواند فارغ از هر گونه قید و بندی صورت پذیرد. اما برای عملی کردن آن، باید به بسیاری از این محدودیت‌ها مثل قوانین فیزیکی، حقوقی و … توجه کرد. امروزه خلاقیت تنها به جلوه‌های بصری تبلیغات محدود نمی‌شود، بلکه بازاریابان باید بتوانند با تحلیل داده‌ها و استفاده از تجربه مشتریان به طراحی و تبلیغ خلاقانه محصولات خود بپردازند.

در آِژانس تبلیغاتی سروش شهر هر کمپین یا برنامه ارتباطی صرف‌نظر از نوع رسانه مورد استفاده براساس ایده‌های خلاق شکل می‌گیرد. این ایده‌ها طی یک فرآیند خلاقانه و در اتاق فکر و ایده‌ی کانون‌ توسعه پیدا می‌کنند. در این اتاق که ترکیبی از نویسندگان و هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات است، براساس اهداف ارتباطی مشتری، ایده‌های بدیعی توسعه می‌یابند که قابلیت انتقال به بازار و مخاطبان را از طریق رسانه‌های مختلف مانند تیزر تلویزیونی، تیزر رادیویی، طرح‌های گرافیکی، رویدادهای ارتباطی، رسانه‌های دیجیتال و … داشته باشند. ماموریت اصلی این اتاق، ترجمۀ اهداف ارتباطی مشتری به پیام‌های جذاب، گیرا و قابل درک است.

برخی از خدمات این واحد عبارتند از :

–  تعیین ایده‌های اصلی ارتباطی

–  انتخاب شعار

–  سناریو نویسی

–  تعریف کاراکتر

–  خلق جینگل (برند آوایی)